Periodisering av utgående faktura med mva

Hei,

Lurer på hvordan man bokfører en periodisering av en utgående faktura med mva. La si man fakturert 100 kr i februar for noe som skall inntektsføres i januar.

Først fakturaen med bilagsdato i februar med mva:

125 kr debet 1500
125 kr kredit 3000

Periodisere med bilagsdato i januar:

100 kr kredit 3000
100 kr debet 1500

gjøres det sånn?

Spørsmål fra Kristian.

Spørsmålet ble stilt den 24-04-2017.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 MagGz

Hei Kristian.

Periodisering skjer grunnet feil tidsavgrensning i regnskapet – MVA`en tas når fakturaen faktureres jf mval 15-9 1.ledd. MVA tilhører derfor perioden fakturaen ble utestedt.

Dersom vi antar du fakturerte 100.000 (Ink MVA) i 2016, mens fakturaen skulle vært i 2017. Så vil følgende skje i regnskapet ditt

1) Faktura for varen / tjenesten produseres i Des 2016

Debet 1500 (kundefordringer) 100.000
Kredit 3000 (Salgsinntekt) 80.000
Kredit 2740(MVA-Konto) 20.000

Så finner du ut at fakturaen skulle vært periodisert (hele eller deler av den) I mitt eksempel så tas hele til periodisering.

Salgsinntekten må reduseres for 2016 (den er før periodiseirngen overvurdert, og faktum er at du har fått en forskuddsbetaling for arbeid / tjeneste / eiendel som ikke er levert)

2) Du oppdager at hele salget skulle vært periodisert i 2017.
Debet 3100 (Periodisering salgsinntekt) 80 000
Kredit 2990 (påløpt kostnad) 80 000

Når du så kommer over i 2017 og varen / tjenesten er levert til kunde så reverseres salget på ny, slik at inntekten blir medtatt i 2017.

3) Periodiseringen reverseres i 2017 for å få med inntekten i riktig år.
Debet 2990 (påløpt kostnad) 80 000
Kredit 3100 (Periodisering salgsinntekt) 80 000

Uavhenging av når kunden din innbetaler (om han betaler i 2016 eller 2017 så vil føringen for innbetalingen være)

4) innbetaling ifra kunde

Debet 1900 (bankinnskudd) 100.000
Kredit 1500 (kundefordringer) 100.000

Når det gjelder MVA på 20.000 og som står på konto 2740 så tilhører den da 6. Termin, og ikke 1. termin slik den ville gjort om fakturaen var sendt ut i «riktig» periode. Dette leddet forsvinner når du betaler 6. Termin.

Anta at skyldig MVA kun var 20.000 pr 31.12. (6-Termin)

Når denne betales i 2017 blir føringen

Debet 2740 (MVA) 20.000
Kredit 1900 (Bankinnskudd) 20.000

Håper dette var til hjelp :=)

Lykke til,

MaGgz.

Ditt svar