Påløpt vs innbetalt renteinntekt (hvordan føre)

Jeg har gitt et lån til et datterselskap, og jeg lurer på hvilke konti jeg fører renteinntektene?

Hvilke konti fører jeg påløpt (ikke betalt) renteinntekt, og dernest hvordan jeg fører selve innbetalingen av renteinntekter?

Spørsmål fra ARE.

Spørsmålet ble stilt den 16-09-2013.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Svein

Forutsetter at det er ditt selskap som har gitt lånet.
Rentene kan da føres D-1760 påløpte renteinntekter og K-8030 renteinntekter fra foretak i samme konsern.
Innbetalingen føres da f.eks D-1930 K-1760.

Ditt svar