Overskudd og årsresultat det samme?

Er overskuddet i en bedrift det samme som årsresultatet?

Spørsmål fra Anne.

Spørsmålet ble stilt den 31-01-2013.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 jonny

Overskudd = Omsetning/inntekter -utgifter/kostnader

Årsresultat = Overskudd/underskudd – betalt skatt

Ditt svar