Overført småbeløp til bankkonto for test av OCR

Da vi opprettet OCR-konto testet vi å overføre noen ganger med beløp rundt 1 kr. Disse var aldri ment som noe annet enn test. Under bankavstemming dukker disse selvsagt opp fordi vi har glemt å overføre dem tilbake. Må vi sette dem opp som kortsiktig gjeld i regnskapet eller er det mulig å ta de ut på en annen konto da de kan sees på som en gave til selskapet. Vennlig hilsen Håvard

Spørsmål fra Håvard.

Spørsmålet ble stilt den 13-03-2014.

Ligger under emnet: Regnskap.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar