Overføring av penger fra paypal eller iZettle til bankkonto

Lurte på hvordan jeg kan føre overføring av penger fra f.eks paypal eller izettle til bankkonto.

Ved overføring blir pengene overført fra paypal f.eks 28. desember. Men de dukker ikke opp før f.eks 02. januar på bank konto.

Hvilke konto skal denne overføringen føres på for at regnskapet skal være korrekt?

Spørsmål fra Harald.

Spørsmålet ble stilt den 30-05-2015.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar