Overføre renter til samboer

Hele huslånet står på samboeren min. Hvordan overfører jeg halvparten av rentene fra henne til meg på selvangivelsen?

Spørsmål fra Aksel.

Spørsmålet ble stilt den 29-04-2015.

Ligger under emnet: Skatt.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Samboeren din må først gjøre om postene 4.8.1 (gjeld) og 3.3.1 (renter) i sin selvangivelse. Husker ikke ordlyden i farta, men du får opp en valg noe ala «overføre gjeld/renter til ektefelle/samboer».

I tillegg må dere sjekke at du står oppført med personnummer i samboers selvangivelse (tror det er post 1.3). Hvis ikke må dette føres opp.

(Husk at begge må stå som låntagere for at dere skal kunne dele rentene)

Ditt svar