Overføre fakturarer som ikke er betalt til neste år?

Hei. Jeg har en del fakturaer utestående hos kunder som enda ikke er betalt. Kan jeg overføre disse til neste år, eller må jeg ha dem med i regnskapet for i år, og betale skatt av dem selv om jeg ikke har fått inn pengene?

Spørsmål fra Roger.

Spørsmålet ble stilt den 31-12-2014.

Ligger under emnet: Skatt.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 ARJO Regnskap

Både mva og skatt beregnes ut i fra fakturadatoen – det vil si datoen du utstedte fakturaen, ikke når betalingen mottas. Så fakturaer du har sendt i 2014 bokføres i 2014.

Dersom du forventer å ikke få innbetalt noen av fakturaene (dvs tap) er det mulig å sette av regnskapsmessig og til dels skattemessig til tap på fordringer.

Ditt svar