Overføre bil fra AS til Holdingselskap

Kan bil overføres til bokført verdi fra et AS til Holdingselskap?
Eller må det foreligg takst?

Eier i ASet er hovedeier i holdingselskapet.

Spørsmål fra Marianne.

Spørsmålet ble stilt den 20-12-2022.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar