Overdragelse av varebeholdning

Hvordan bokfører jeg salg av varebeholdning til et annet selskap som skal selge varene videre? Og hvordan bokfører jeg kjøpet av varebeholdningen til selskapet som skal selge det videre? Skal det bokføres direkte på balansekontoene? eks. selskap 1 som selger: Kredit varebeholdning, Debet bank evt. kasse. Selskap 2 som kjøper. Kredit bank evt. kasse, Debet varebeholdning. Blir dette riktig?

Spørsmål fra Hilde.

Spørsmålet ble stilt den 31-12-2012.

Ligger under emnet: Regnskap.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar