OTP forsikring – hvilken konto

Hvilken konto føres OTP forsikring på. 7050?

Spørsmål fra Carmen.

Spørsmålet ble stilt den 17-01-2014.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Aina

OTP føres på kto 5945

Ditt svar