OTP – antall årsverk?

Hvor går grensenen mht årsverk før man må ha OTP ordning ?

Spørsmål fra Christopher.

Spørsmålet ble stilt den 04-07-2013.

Ligger under emnet: Diverse.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Einar

Sakset fra LO.no:

(Unntak fra loven om obligatorisk tjenestepensjon)

«Loven gjelder ikke for foretak som til sammen sysselsetter færre en to ansatte med mindre enn 75% av full lønn eller full stilling.

Loven gjelder heller ikke der en ansatt uten eierinteresser har mindre enn 75% av full lønn eller full stilling.

Videre gjelder loven heller ikke der antall ansatte utgjør mindre enn 20 % av full lønn eller full stilling og dette til sammen utgjør mindre enn to årsverk.»

(1)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
2 Jonny

Her kan du lese loven http://www.lovdata.no/all/tl-20051221-124-0.html#1

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar