Organisering av regnskapsbilag

Hei. Har nylig startet et ekeltmannsforetak. Trenger litt hjelp til hvordan jeg skal organisere bilagspermen. Har forstått jeg må skille mellom. utgående faktura ingående faktura diverse kviteringer kontoutskrift og bankbilag. Er dette riktig? Det jeg ikke forstår er hvorfor jeg må ha alle bankbilag å hva menes med dette. Er dette «kviteringen» jeg får i nettbanken når jeg overfører til meg selv eller betaler en regning. Når jeg betaler en regning/faktura hvorfor trenger jeg bankbilag når jeg har tatt vare på fakturaen i permen. Man får vel ikke bankbilag for ting man betaler med kort?

Spørsmål fra Marius.

Spørsmålet ble stilt den 26-01-2014.

Ligger under emnet: Regnskap.

3 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Bilagene bør sorteres slik at det er et skille mellom salg (utgående faktura eller oppgjør fra kassaapperat), kostnader og bankbilag.

Du må oppbevare bankbilag fordi regnskaps og bokføringsloven krever dette, samt at du trenger det for å dokumentere at du har fått betalt får dine salg og har betalt dine kostnader.

Alle transaksjoner har et eget bankbilag som du kan finne i nettbanken din.

2 marius

Ok. Takk for svar. Men om jeg kjøper kontorrekvista på firmakortet mitt. Trenger jeg bankbilag på dette også eller holder det med kvitteringer jeg får når jeg kjøper?. Må jeg rett og slett skrive ut alle bankbilag for alle transaksjoner som skjer på kontoen?

3 ARJO Regnskap

Nei. Da er kvitteringen god nok.

Bankbilag brukes i all vesentlighet til å bokføre innbetalinger som følge av at du har sendt faktura og utbetalinger som følge av at du har mottat faktura.

Faktura føres jo først mot resultatkont og reskontro. Når betalingen skjer går det mot reskontro og så bank. du trenger et bilag for siste transaksjonen også, og der kommer bankbilag inn i bildet.

Ditt svar