Opprette NUF – MVA-representant eller forretningsadresse

Jeg driver firma i Thailand og selger ut tjenester til Norge. For å få på plass norsk bankkonto og behandle merverdiavgift så ønsker jeg å opprette et NUF (norsk avdeling av utenlandsk foretak). I skjema for å opprette NUF, under pkt. 19, står det «MVA-pliktig enhet uten eget forretningssted i Norge skal melde norsk representant». Jeg har lett, men finner ikke hva som defineres som forretningssted. Kan dette være at familie/venner setter opp sin adresse og at de fungerer som kontaktperson i Norge? Vil jeg da slippe MVA-representant og kunne håndtere mervediavgift selv?

Spørsmål fra Mikkel.

Spørsmålet ble stilt den 24-09-2018.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Sara

Hei, Du må ha MVA representant siden det drives fra Thailand

Ditt svar