Opprette enkeltmannsforetak

Hei! Hvordan går jeg frem for å opprette et enkeltmannsforetak? Kreves det noen spesielle papirer, og koster det noe? Inngår det noen plikter?

Spørsmål fra Truls.

Spørsmålet ble stilt den 04-10-2011.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Her finner du en enkel guide til hvordan du registrer firmaet ditt:
http://enkeltmannsforetak.nyttiginfo.no/hvordan-registere-enkeltmannsforetak/

Så lenge du har eiendeler for under 20 mill eller et gjennomsnittlig antall ansatte mindre enn 20 årsverk har du bokføringsplikt: http://www.bedin.no/php/d_emneside/cf/hApp_101/hPKey_2507/hDKey_1

Har du en årlig driftsinntekt på under 50 000, så kan du slippe å levere næringsoppgave: http://www.narf.no/Fagstoff/Bokforing/Bokforing/Fritak-fra-a-levere-naringsoppgave—forholdet-til-bokforingsplikt/

Ditt svar