Opprette enkelpersonforetak for å motta engangshonorar?

Hei. Jeg er for tiden student med en deltidsjobb ved siden av. har pr i dag et skattetrekk på 19%. Nå skal jeg motta et engangshonorar for en oppgave jeg har utført for Fylkeskommunen, uten at jeg er ansatt der. Må jeg da opprette et enkeltpersonforetak og motta honoraret som freelanse..og hvordan skal jeg isåfall føre dette i selvangivelsen..? Som arbeidsinntekt? Lønn? Finnes det en post der dette kan føres slik at det ikke påvirker skatteprosenten og gir meg baksmell? Honoraret er ikke fastslått ennå, men la oss si 50.000 kroner. Noen som kan hjelpe meg med dette?

Spørsmål fra Grethe Veland Haukås.

Spørsmålet ble stilt den 15-01-2014.

Ligger under emnet: Skatt.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 ARJO Regnskap

Nei, det trenger du ikke. Men skatt må du betale uansett. Dette er trolig et enkeltoppdrag uten ansettelse. Det behandles som lønn, men arbeidsgiver får ikke annet ansvar. Teksten under er sakset i fra skatteetaten.no
——-
Tjenesteforhold eller oppdrag?
Det går et viktig skille mellom lønn som er utbetalt for enkeltstående oppdrag og lønn for arbeid som er utført i et tjenesteforhold. Er arbeidet av fast og varig karakter, typisk renholdshjelp i huset som kommer på faste dager, vil det være et tjenesteforhold. Tilfeldige og enkeltstående oppdrag er ikke et tjenesteforhold. Plikten til å betale feriepenger og sykepenger følger grensen mellom tjenesteforhold og oppdrag, men har ingen betydning for skatt og arbeidsgiveravgift. Se mer om grensen mellom arbeidstaker eller ikke-ansatt arbeidstaker (frilanser) i brosjyren ”Arbeidstaker eller næringsdrivende?”.

Ditt svar