Oppgjør fra advokater

Hei. Vi har fått på bankkonto penger fra advokater hvor står «oppgjør ved deres sak hos oss» Som jeg forstår dette er rest som stått inne på klientkonto og blitt overført til oss ved avslutting av sak.

Spørsmål er hvordan jeg skal bokføre dette? Takker på forhånd all hjelp!

Spørsmål fra Eliza.

Spørsmålet ble stilt den 02-03-2017.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 MagGz

Hei Eliza.

Rettsoppgjør er å se på som annen driftsrelatert inntekt – gitt at du fikk 1.000.000 i oppgjør ifra advokatene, så ville bokføringen vært som følger

D 1920 Bankinnskudd 1.000.000
K 3900 Annen driftsinntekt 1.000.000

Håper dette var til hjelp 🙂

Ditt svar