Oppdaget feil bokført tidligere år

Hei. Har oppdaget en feil bokført i regnskapet fra 2012, bokført som utlegg fra aksjonær på kredit 2910 og debet kjøp av datautstyr. Bilaget var stilet til aksjonær mens kostnadsført direkte på konto 6551 datautstyr, bilaget var bokført uten fradrag for MVA altså brutto sum var kostnadsført sum ca 10 000 kr. I henhold til god regnskapskikk kan små foretak resultatføre tidligere års feil, kan jeg reversere bilaget iår ? ved å bokføre debet 2910 og kredit 6551 ? eller debet 2910 og kredit annen kostnad på konto 7790 ? Gjelder et AS selskap.

Spørsmål fra Kenneth Larsen.

Spørsmålet ble stilt den 18-07-2014.

Ligger under emnet: Regnskap.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar