Omsetning med omvendt avgiftsplikt

På omsetningsoppgaven punkt 3 skal omsetning som er frigitt for moms oppgis. Dette i tillegg til «omsetning med omvendt avgiftsplikt». Hva i huleste betyr omvendt avgiftsplikt???

Spørsmål fra Jakob.

Spørsmålet ble stilt den 11-03-2012.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Sverre Olav

Det vanlege er at det er seljar som skal betala mva av salet. Men det er eit unntak ved innanlansk sal av klimakvotar. Då er det kjøparen som skal betala avgifta

2 Stefan Rasmusson

Ditt svar