Omgjøring av private utleieboliger til eiendomsselskap

Jeg eier 3 eneboliger. Bor selv i en av boligene. De 2 øvrige leies ut til selskaper for tilsammen kr 53500 pr måned. Jeg har kr 3,5 mill i gjeld på alt jeg eier og alle eiendommene er verdi vurdert til kr 23 mill. Har pant i boligen jeg bor i. Utleieboligene er gjeldfrie. Vil det være fornuftig å danne et eiendoms selkap for så å kunne selge 2 utleieboliger til mitt eget eiendoms selskap?

Spørsmål fra Petter.

Spørsmålet ble stilt den 13-01-2014.

Ligger under emnet: Diverse.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar