Omdanning ENK til AS

Jeg vurderer å endre enkeltpersonforetaket mitt til et AS nå som jeg slipper revisjon og kravet til aksjekapital bare er på 30tusen. Hvordan er fremgangsmåten, og er det noe spesiellt jeg må tenke på? -For ordens skyld, jeg ønsker ikke å leie et firma til å gjøre det, men å gjøre prosessen selv…

På forhånd takk!

Spørsmål fra Kjell.

Spørsmålet ble stilt den 19-09-2012.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

For å gå fra ENK til AS må du registrere et nytt aksjeselskapet fra «scratch» med nytt org.nummer, registrering i MVA-registeret osv. Heldigvis er det en mulig å overføre verdiene og virksomheten fra det gamle ENKet til det nye ASet skattefritt. Du finner mer info om lovverket rundt dette på Lovdata: http://www.lovdata.no/for/sf/fd/td-19991119-1158-158.html#11-20-1

Du kan også lese mer om dette på Altinn: https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Drive/Andre-driftsoppgaver/Flytting-og-omorganisering/Kan-vi-skifte-organisasjonsform/

2 Jonny

For å få til en skattefri omdanning så må AS`et være stiftet (merk ikke registrert i brønnøysund) senest den 30 juni for at omdanningen skal skje skattefritt samme år som AS stiftes.

Ditt svar