Økning av kassekreditt – hvilken konto?

Hvilke kontoer brukes ved økning av kassekreditten? Har prøvd forskjellig, men det blir bare feil…( Balansekonto?)

Spørsmål fra BM.

Spørsmålet ble stilt den 29-01-2015.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 ARJO Regnskap

Dersom det er «limiten» som økes, så skal ikke det bokføres.

Kassekreditt – Ofte så brukes feks 2380 til kassekredittskonto når kontoen er i minus. Gjelden fremkommer av seg selv når du bokfører betalinger fra kontoen.

Ditt svar