Obligatoriske kurs for de som starter AS?

Hva vet dere om Lovpålagt arbeidsgiverkurs i HMS og Kurs for verneombud/AMU utvalg? Har netopp registrert mitt AS og med en gang fikk en telefon fra en bedrift www.hmskontoret.no. De sa jeg MÅ ta dette kurset der.

Vet dere noe om det?

Fikk også en email fra dem. Der står det:

«Lovpålagt arbeidsgiverkurs i HMS

Kurset tar utgangspunkt i Arbeidsmiljølovens §3-5 (Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid). Arbeidstilsynet har kommet med en veiledning til denne forskriften. I veiledningen står det: “Den enkelte arbeidsgiver må kunne dokumentere skriftlig at opplæring i helse-, milø- og sikkerhetsarbeid er gjennomført. Dette kan for eksempel gjøres ved fremleggelse av kurs-bevis. For mer informasjon, kurskalender og påmelding Les mer…
Kurs for verneombud/AMU utvalg

Dette er et lovpålagt kurs for Verneombud og Arbeidsmiljøutvalg (AMU) med utgangspunkt i arbeidsmiljølovens § 6-5 og 7-4. Forskrift om Verneombud og Arbeidsmiljøutvalg § 12-4 sier; “Opplæringens varighet skal være minst 40 timer. Det kan avtales en kortere opplæring enn 40 timer, dersom partene i fellesskap er kommet frem til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang.” Vi arrangerer kurset over to dager. For mer informasjon, kurskalender og påmelding.»

Spørsmål fra Katrine.

Spørsmålet ble stilt den 13-10-2011.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Det finnes en hel haug med firma som selger slike kurs (deriblant de som ringte deg). Les på http://www.arbeidstilsynet.no/hms.html om hva du trenger (eller ring Arbeidstilsynet).

Ditt svar