Nullsats mva

Når jeg selger noe til utlandet, skal det som kjent ikke faktureres med moms. Brukes det da nullsats mva på samme måte som når du selger noe er fritatt for moms innenfor landets grenser (f.eks. undervisning), eller skal det gjøres på en annen måte?

Beklager om spørsmålet var klønete formulert.

Spørsmål fra Klegg.

Spørsmålet ble stilt den 06-03-2014.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 MagGz

Hei Klegg. Slik jeg forstår spørsmålet ditt så ønsker du å vite hvilken momskode du skal føre salg til utlandet med?

Normalt så har regnskapsprogrammet ulike momskoder – F.eks Momskode 0 dvs, ingen fradrag for ut / inng moms og Momskode 1 fult fradrag for inn / utgående moms. Dersom du har mulighet, ville iallefall jeg ha postert en egen momskode på salg til utlandet f.eks momskode 38 – Dette gjør det lettere å lete tilbake i historikken eventuelt finne feil dersom du har ført feil momskode på utenlandske salg og skille utenlandske salg ifra «Normal» salg.

Fakturaen følger de samme formaliane som bokføringsloven / bokføringsforskriftens § 5-1-1, dvs at du åpentbart skriver opp hva du har solgt, til hvilken enhetspris. Ved påslag for moms setter du inn 0% slik at fakturaen Netto og Brutto (uten og med moms) viser likt beløp. Ved en slik utførelse av fakturaen viser du også til motparten at du ikke har gjort påslag for moms som han ikke skal betale for.

Håper dette var til hjelp,

Hilsen MaGgz

Ditt svar