NUF – registrere Norsk domene?

Hvis et NUF som ikke er skattepliktig i Norge (pga at all omsetning skjer via nettet styrt av hovedselskapet i utlandet) registrerer en domene: Blir da NUF-et skattepliktig eller har det andre følger?

Spørsmål fra Andi.

Spørsmålet ble stilt den 23-10-2013.

Ligger under emnet: Diverse.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

NUF blir ikke skattepliktig fordi om man registrerer et domene. Til opplysning så er alle NUF regnskapspliktig og dermed også skattepliktig.

2 Svein

Om man er regnskapspliktig og eventuelt skattepliktig til Norge kommer an på hvor virksomheten drives. For å avgjøre dette er det flere momenter som spiller inn, f.eks om personene bak virksomheten befinner seg i Norge, foregår ledelsen fra Norge, hvor befinner varelager, maskiner utstyr og kontoret seg. En vurdering av dette kan gi skatteplikt til Norge, og regnskapsplikt.
Dette er imidlertid de norske reglene. Skattereglene i landet der hovedselskapet er registrert kan medføre at man også blir skattepliktig for de samme inntektene i dette landet. Det vil da være skatteavtalen som Norge har med dette landet som avgjør hvor skatten skal betales. Det kan også bli delvis skatteplikt i Norge og delvis i utlandet.
Et nuf kan også være regnskapspliktig i Norge uten å være skattepliktig, eller for eksempel momspliktig i Norge uten å være skattepliktig eller regnskapspliktig.

Ditt svar