Norsk skatt når man jobber i Singapore

Jeg har ett enkeltmannsforetak og skal jobbe ett år (to halve skatteår) i Singapore. Når man reiser ned i midten av skatteåret (juli) og kommer hjem året etter i august, og ikke er i norge meir enn 2 måneder i løper av denne tiden, har man rett til ikke å betale norsk skatt på de pengene man tjener i Singapore. Men man må betale skatt av pengene i Singapore.

Skatt av pengene man tjent i norge, skal betales skatt av i norge.

Kan noen bekrefte at dette er riktig?

Eksempel: (dette er eksempel beløp, ikke nødvendigvis riktige beløp)

Man tjener 300.000 i norge (netto skattbar inntekt), og 300.000 i singapore. (netto skattbar inntekt)
Skatt og trygdeavgift for 300.000 i norge er 100.000,-
Skatt av 300.000 i Singapore er 50.000
Netto fra Singapore er 250.000,-
Trygdeavgift i norge av 250.000,- (11%) 27.500,-
Skatt og trygdeavgift man betaler i norge er 100.000,- + 20.000= 127.500,-

Da er man medlem av folketrygden i norge under utenlandsoppholdet.

Er dette riktig, eller i tilfelle feil, kan noen sette opp et eksempel som viser hva som er riktig prinsipp å følge?

Spørsmål fra Oskar.

Spørsmålet ble stilt den 11-02-2013.

Ligger under emnet: Skatt.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Viggo

Jeg har selv jobber i S’pore noen år, hvis oppholdet var over 12mnd og du ikke oppholder deg mer enn 72 dager i Norge i perioden så er du ikke skattepliktig til Norge så langt jeg vet. Jeg brukte skattenett.no for assistanse med info og selvangivelse, de har stålkontroll på denne type saker. Koster noen tusen, men sparte det inn mange ganger. Jeg brukte en utenlandsk arbeidgiver i den perioden slik at arbeidsgiveravgift fallt bort og jeg meldte meg også ut av folketrygden.

Ditt svar