Nedskrivning av finansielle eiendeler

Jeg lurer på hvordan nedskrivning av finansielle eiendeler skal bokførres i regnskapet?

Spørsmål fra Marie.

Spørsmålet ble stilt den 14-11-2016.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar