Næringsrapport skatt- udekka tap

Hei. Fyller ut næringsrapport skatt for et firma som var nystartet ifjor. Alle tall i balansen og regnskapet stemte, men på slutten står det «Summen av egenkapital fra regnskapet stemmer ikke med egenkapitalen du har oppgitt i egenkapitalavstemmingen. Du må korrigere tallene dine.» Dersom jeg fører aksjekapitalen som en del av det udekka tapet, blir det i ubalanse. I vanlig regnskap finnes det en post 8990, men den finnes ikke i næringsrapporten. Hvor skal jeg føre de 30 000 andre steder om jeg fører den på udekket tap? Firmaet har ikke mer en 16000 på konto.

Spørsmål fra Torill.

Spørsmålet ble stilt den 20-09-2019.

Ligger under emnet: Næringsoppgave.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Arne Devold

Hei Torill,
Jeg hjelpe deg med denne. Men det er greit å se skjemaene dine for å sjekke spørsmålet. Kan du kontakte meg på epost på hjemmesiden vår.
Mvh Arne Devold
https://www.devoldconsulting.no

Ditt svar