Næringsrapport skatt avstemming av egenkapital

Vær så snill noen hjelp meg! En gang for alle. Jeg forstår ikke hva jeg skal få avstemming av egenkapital (balansen) til å gå opp i Næringsrapport Skatt. Heller ikke i Næringsoppgave 1 for del skyld.

I mitt beskjedne lille enkeltmannsforetak fører jeg overskuddet jeg har hatt gjennom året (driftsinntekter minus driftskostnader) til post 2050 Egenkapital.

Får da som vanlig opp at balansen bør gå i null. Men jeg forstå bare ikke hva det er jeg skal fylle på motsatt side? Bankinnskudd? Jeg har jo brukt mye av pengene jeg har tjent gjennom året. Noe er og betalt inn i forskuddskatt.

Synes dette er unødvendig komplisert når det er noen få hundre tusen det er snakk om.

Er det en enkel motpost å føre det på, for å gjøre det på en enkel måte?

Tusen millioner takk hvis noen gir meg et svar på dette!!!

Spørsmål fra Frustrert.

Spørsmålet ble stilt den 23-05-2017.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar