Næringsbil – sporadisk privatkjøring

Jeg skal anskaffe varebil i enkeltmannsforetak, nødvendig for jobben, men har egen privatbil som brukes privat. Således ren næringsbil. Noen ganger kan jeg ha behov for å bruke næringsbilen privat. Hvordan føres og skattelegges dette?

Spørsmål fra Svein.

Spørsmålet ble stilt den 06-10-2011.

Ligger under emnet: Kjørebok.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar