Mvaberegning til skatteetaten

Hei.
Det betales mva 6 ganger i året. Gjennom utgående fakturaer er det greit å beregne hvor mye mva som skal betales. Men, det er vel også noe som kan trekkes fra? Gjelder det all mva på inngående fakturaer? Altså sum ut – sum inn? Hvordan beregner jeg hvor mye selskapet skal betale i mva?

Spørsmål fra Even.

Spørsmålet ble stilt den 15-11-2012.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Stemmer det Even. Forenklet kan man si at mellom 2 momsregistrerte foretak er moms et nullsumspill. Det er kun sluttforbrukeren som egentlig betaler moms.

Firma A selger en vare til Firma B for 200 kroner eks. mva. (250 ink. mva. hvor 50 kr er moms).

Ved neste momsoppgjør betaler Firma A inn disse 50 kronene til staten, mens Firma B trekker fra den samme 50lappen i sitt momsoppgjør. For staten gir denne transaksjonen nøyaktig 0 kroner i inntekt.

Når derimot firma B videreselger denne gjenstanden til en forbruker går momsen av dette salget i sin helhet til staten (forbruker kan ikke trekke fra moms).

Ditt svar