Mva ved viderefakturering på bompasseringer?

Bompasseringer kommer uten mva. når jeg skal viderefakturere uten påslag, skal jeg likevel føre på mva da?

Spørsmål fra Kine.

Spørsmålet ble stilt den 15-07-2022.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jan Inge

Som hovedregel skal utlegg viderefaktureres med samme mva-sats som hovedleveransen, dvs. at du sannsynligvis skal legge til mva på en slik viderefakturering. Les mer om dette her:

https://www.jithomassen.no/viderefakturering-av-utlegg/

Ditt svar