MVA ved utenlands fakturering

Jeg har et NUF som er registrert i UK. Dette er MVA registrert i Norge med Norsk org no.

Jeg skal i neste måned utføre arbeid for et danskregistrert
selskap. Jobben skal utføres på tysk sektor for vindturbiner.
Skal jeg fakturere MVA på timer og dag rater til det danske selskap?

Hva med reiser som er kjøpt i Norge i hht denne jobben, det må jeg vel fakturere med MVA eller?

Spørsmål fra Heniu.

Spørsmålet ble stilt den 24-07-2019.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar