MVA utlandet

Vi lurer på hvordan vi skal forholde oss, når varer blir innkjøpt i utlandet og sendes og leveres direkte til forbruker eller bedrift i utlandet.

Spørsmål fra Kurt.

Spørsmålet ble stilt den 07-03-2019.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Frode Søvde

Problemstillingen er først om det er snakk om fysisk vare. Eller om det er snakk om fjernleverebare tjenester. Det er et geografisk skille. Altså om det er i norsk eller i norsk avgifts sone. (tenk sjø og hav, Svalbard osv.) Spørsmålet har ikke avgrensninger. Men slik jeg forstår spørsmålet, er det meningen å bruke dette i utlandet. Da er det ikke Norsk Mva. Det betyr at det kan være mva regler i avsender og mottaker landet som gjelder. Et annet spørsmål er om virksomheten har annen aktivitet som gir grunnlag for mva registrering eller om slik aktivitet i utlandet vil være tilstrekkelig for å bli mva registrert og få fradrag for inngående mva likevel. SVAR av ZETTO ELLINGSBERG REGNSKAP AS – Et selskap i ALETT GRUPPEN.

Ditt svar