MVA rett etter oppstart

Eksempel. Et lite nyoppstartet film-selskap skal levere tjenster til et veletablert selskap. Som kjent må man ha 50 000,- i dokumentert omsetning før man får mva registrering. Tjenestene som selskapet leverer er i utgangspunktet mva pliktige. Hvordan løses dette. Må / kan de første 50 000,-faktureres uten mva? Det store veletablerte selskapet får da disse tjenestene uten mva. Det har ikke den store betydningen da de uansett avregner mva’en. Hadde leveransen vært til privatpersoner ville jo staten gått glipp av mva avgift for 50 000,- stemmer ikke det? Jeg antar at det lille selskapet som ikke har mva registrering i begynnelsen heller ikke får mva avregning for kjøp/kostnader (inngående mva avgift) før de paserer 50 000,- grensen og får registrert seg i mva registeret?

Spørsmål fra Bjørn.

Spørsmålet ble stilt den 13-04-2013.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Det stemmer som du sier at de første 50k skal faktureres uten moms (altså før du blir momsregistrert selv). Det har jo ingen betydning for firmakundene dine, da de uansett hadde fått igjen disse pengene. For privatkunder utgjør det dog en forskjell, da det er disse som betaler momsen. (Ja det er riktig som du påpeker at staten går glipp av disse pengene).

Angående utlegg du har hatt på moms i oppstartfasen, så kan du lese om tilbakegående momsoppgjør her: http://enkeltmannsforetak.nyttiginfo.no/tilbakegaende-avgiftsoppgjor/

Ditt svar