Mva på utleie av rom på låve

Er det mest gunstig å ta mva på utleie av et rom i låven på gården vår? Skal leie ut til privatperson.

Spørsmål fra Ingrid.

Spørsmålet ble stilt den 10-09-2013.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Skjønner ikke helt hva du mener her Ingrid. Merverdiavgift er ikke en «frivillig sak» alt etter hvor gunstig det er for den næringsdrivende…

Hvilken type utleie er det snakk om? Overnattingstjeneste (på samme måte som hoteller og campingplasser), eller utleie for at leieboer skal bo på låven?

2 ROLF VIK

Utleie av fast eiendom er i utgangspunktet utenfor merverdiavgiftsområdet – altså uten mva.

Ditt svar