Mva på provisjonsutbetaling

Er det mva på provisjon? Hvis unntak, i så fall hvilke?

Spørsmål fra Anne.

Spørsmålet ble stilt den 19-02-2013.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

3 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Kan du utbrodere litt om hvilken type provisjon dette er snakk om? (Tar det for gitt at du driver et momsregistert foretak?)

2 jonny

Hvis firma du får provisjon fra er norsk og ditt firma er mva-registrert så skal det beregnes mva på provisjonen.

Noen gjør det slik at agent/forhandler (du) fakturere provisjon, andre gjør det slik at firma du har avtale med lager provisjonsbilaget. Begge tilfeller gjør at det skal beregnes mva slik jeg forklarte ovenfor.

3 Per-Ivar

Fritak for avgiftsplikt er omsetning som faller innenfor merverdiavgiftsloven, men hvor det er bestemt at det ikke skal beregnes utgående merverdiavgift, såkalt nullsats. Et typisk eksempel på slik omsetning er salg av varer og tjenester til utlandet. Her gjelder merverdiavgiftslovens regler fullt ut. Det gjelder blant annet reglene om fradrag for inngående merverdiavgift. Varer og tjenester som kan selges uten beregning av utgående merverdiavgift, kalles «omsetning som er fritatt for merverdiavgift», jf. omsetningsoppgavens post 3. (ref http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Merverdiavgift/Merverdiavgift–veiledning-til-naringsdrivende-/Oppgave–og-betalingsplikt/ )
(http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Merverdiavgift/Merverdiavgift–veiledning-til-naringsdrivende-/?chapter=3730#kapitteltekst)

Ditt svar