MVA på provisjon fra utenlandsk selskap

Hei, Jeg driver et ENK som leverer tjenester til et dansk selskap. Tjenesten består i å være selger/konsulent i Norge. Jeg mottar provisjon/lønn for oppdraget til mitt ENK, og lurer på om dette er mva pliktig? Eller om det faller inn under mval§ 6-22.Utførsel av tjenester (2) Omsetning av fjernleverbare tjenester er fritatt for merverdiavgift når mottakeren er næringsdrivende eller offentlig virksomhet hjemmehørende utenfor merverdiavgiftsområdet. For omsetning av fjernleverbare tjenester til andre mottakere hjemmehørende utenfor merverdiavgiftsområdet, gjelder første ledd.

Spørsmål fra Vidar.

Spørsmålet ble stilt den 15-12-2014.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar