Mva på provisjon av tjenester?

Jeg har en avtale med et konsulentselskap som tilsier at hvis jeg tipser om et oppdrag og de klarer og signere en kontrakt får jeg en provisjon av oppdragsverdien.Er dette mva. pliktig?
med hilsen
AB

Spørsmål fra AB.

Spørsmålet ble stilt den 11-12-2015.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Kjartan

Hei.

Jepp, det må det bli siden du gjør en motytelse,
Så sant omsetningen på 12 mnd er over beløpsgrensen for registrering i MVA.registeret, må det beregnes MVA.

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar