MVA på provisjon av salg via annonseklikk?

Hei. Jeg har en nettside med annonse for salg av et helsekostprodukt. Nettsiden har ellers ingenting med helsekost eller helsekostforetaket å gjøre. Klikker leseren på annonsen ledes han direkte til helsekostforetaket som står for alt av salg, utsendelse etc ved bestilling av produktet. Jeg får en provisjon fra helsekostforetaket når det gjøres et salg via min annonse (la oss si at den er på kr 70), men jeg foretar meg ellers ingenting. Kunden merker ingen forskjell og betaler samme pris for produktet som om de bestiller direkte fra nettbutikken til helsekostforetaket. Helsekostforetaket beregner selvsagt mva for salget og innrapporterer på vanlig måte.

Men er jeg i tillegg mva-pliktig (via enkeltpersonforetaket mitt som ellers er mva-pliktig) for min provisjon? I tilfelle blir det vel dobbelt-trekk av mva og min provisjon blir ikke 70kr, men 56kr? Og da er det vel betalt dobbelt mva for de 70 kronene, for jeg har jo ikke noe inngående mva å trekke fra her, eller hva? Men vil i tilfelle bare avkortes med 25 % av min provisjon?

Så spørsmålet er om jeg bare kan motta/fakturere kr 70 per salg uten å begrene/innrapportere mva her, da mva i sin helhet ivaretas av helsekostforetaket her? (Dette er jo det desidert enkleste og «logiske»,men mva er jo ikke akkurat enkelt…)

Eller, HVIS det er slik at jeg er mva-pliktig for provisjonen, og altså f.eks får en provisjon på kr 70, mens kunden f.eks betaler 350 kr for produktet til helsekostforetaket, hvordan skal jeg da håndtere mva i A) min avregning overfor helsekostforetaket og B) hva skal innrapporteres av utgående og inngående mva av hhv meg og helsekostforetaket i dette tilfellet?

Takknemlig for presist svar her.

Spørsmål fra Petter.

Spørsmålet ble stilt den 12-09-2018.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar