Mva på leverandørfaktura

Hei! Lurer på en ting. Dersom jeg har handlet av en leverandør og fakturaen er på f.eks 2000 kroner. 1000 som er handlet for er videresalgsprodukter, de resterende 1000 er forbruksvarer til bruk i behandling. Er det da forskjellig mva så jeg må dele fakturaen i høy avgiftssats på videresalgsprodukter og middels på forbruksvarer?

Spørsmål fra Lise.

Spørsmålet ble stilt den 17-10-2013.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Arne

Du skriver «behandling» – er det slik å tolke at du da driver med virksomhet som er utenfor mva området ?

Hvis ja – så må du fordele inngående merverdiavgift. Du får da fradrag for mva på varer for videresalg, mens varer til bruk utenfor mva området ikke har fradrag.

Dessuten så må du lage fordelingsnøkkel og fordele inngående merverdiavgift på fellesanskaffelser (strøm, regnskapsfører, telefon mm).

Driver du bare med avgiftspliktig omsetning, så får du fullt ut mva fradrag på alt varekjøp, uavhengig om det selges videre eller brukes i behandlingen.

Arne
ARJO Regnskap

Ditt svar