Mva på kaffe/snop

Hei. Driver en interiørbutikk og har nå tenkt å ta inn litt matvarer som krydder,kaffe og snop. Vi betaler 15% mva inn, regnskapsføreren vår sier at kundene skal betale 25%. Stemmer dette ? Vi får ikke dette til å harmonere.

Spørsmål fra Malin.

Spørsmålet ble stilt den 19-10-2015.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Står ganske mye om dette på skatteetatens hjemmesider. Ta f.eks. en titt på denne artikkelen: http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Kunngjoringer/MVA-pa-omsetning-eller-servering-av-mat–og-drikkevarer/

Ditt svar