MVA på inkasso

Skal sende 2 fakturaer til inkasso med kredinor på ca 80000 til sammen. Det vil antagelig gå en stund før disse blir betalt av kundene.
ER det mulig og få refundert mva på dette til disse er betalt.

Spørsmål fra helge.

Spørsmålet ble stilt den 08-01-2013.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 jonny

Får å få refundert moms du har forskuttert til staten så må fordringen føres som tap i regnskapet. For å kunne føre fordring som tap er den del regler som må følges, disse reglene er:

Tapet anses endelig konstatert når:
-Foretatt tvangsinndriving eller inkasso har vært forgjeves, eller
-Fordringen er en kundefordring som ikke er innfridd 6 måneder etter forfall, til tross for minst 3 purringskrav med normale purreintervaller og slik aktivitet fra kreditors side som forholdene tilsier, eller
-Offentlig gjeldsmegling, konkurs-, likvidasjons- eller avviklingsbehandling i skyldnerens bo gjør det klart at bomidlene ikke gir eller ikke vil gi fordringen dekning, eller
-Fordringen ellers ut fra en samlet vurdering må anses klart uerholdelig.

Ditt svar