MVA oppgjør og tjenester kjøpt i utlandet

Når man er MVA-registrert og har momsoppgjør en gang i året, hvordan blir det med kjøp av utenlandske tjenester som man selv skal beregne mva på?

Man skal jo innberette mva på tjenester kjøpt fra utlandet, men samtidig trekkes det jo fra som inngående mva, så da går det jo opp i null. Skal man føre samme beløp på både inngående og utgående moms i regnskapet?

Spørsmål fra Stian.

Spørsmålet ble stilt den 05-02-2013.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 jonny

Du skal både føre utgående mva og inngående mva, så du betaler i praksis ikke momsen. Hensikten er å vite hvor stor handelslekkasje det på tjenester som ikke leveres fra fast utsalgssted i utlandet.

https://regnskapsguiden.com/post-7-pa-omsetningsoppgaven/

Ditt svar