MVA konto 2710

Lurer på hvilket av disse alternativene som er korrekt for vårt firma som IKKE er registrert i MVA registeret.

Jeg mottar en faktura fra en leverandør på 443,20 (eks.mva) + 110,80 (mva) = 554,- totalt.

1) Jeg fører hele summen: 554 debet konto 4300 Varekjøp

eller

2) Jeg fører 443,20 debet konto 4300 Varekjøp og 110,80 debet konto 2710 Inngående avgift.

Spørsmål fra Frode.

Spørsmålet ble stilt den 21-02-2012.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Yngve

Ditt svar