MVA-fritak på felleskostnader

Er en kunde som er fritatt for mva på husleie også fritatt for mva på felleskostnader? (Utleie av næringseiendom)

Spørsmål fra Janne.

Spørsmålet ble stilt den 24-09-2012.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Yngve

Hei.

Felleskostnader er også unntatt mva-loven ja 🙂

Hvis husleier er frivillig registrert for utleie av bygg og anlegg legges det mva på husleie og felleskostnader.

Ditt svar