MVA fradrag på kjøp av utstyr til ENK med mindre 50k

Hei, jeg driver en ENK som er ikke MVA-registrert (undervisning, plus har mindre enn 50000 i omsetning). jeg skal nå kjøpe en ny datamaskin, som er jo til bruk som privat og som bedrift. Jeg har lest mange ulike informasjon, men jeg forstår ikke om: – jeg kan få hele MVA tilbake fra sluttprisen, eller bare en del, eller ingenting. – i tilfellet jeg kan få MVA tilbake, når f.eks jeg kjøper på nett, må jeg kjøpe KUN som «bedrift» eller «privat»? Kan jeg kjøpe som privat, betale fullpris med MVA og da får pengene tilbake? Har skrevet til skatte-etaten men de tar lang tid til å svare. Takk!

Spørsmål fra Stefano.

Spørsmålet ble stilt den 18-08-2014.

Ligger under emnet: Skatt.

3 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Rent generelt: (hvis vi ser bort ifra om et kjøp er delvis til privat bruk eller ikke): Du får *ikke* tilbake momsen dersom du ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. For firma som ikke er mvaregistrert blir derimot hele beløpet (inklusive mva) en kostand som du kan få fradrag for.

2 Roger

Men siden spm nesten er oppe: Hva da med et ENK som er momsregistrert, og kjøper en PC som belastes 70% ENK og 30% privat.
Skal/kan hele momsbeløpet trekkes fra i regnskapet, eller kun mva tilsvarende 70% av innkjøpspris?

3 ARJO Regnskap

i mval er det bruken som er avgjørende. Dersom PC blir brukt 70% i avgiftspliktig virksomhet, så er det fradrag for 70% av mva som du sier.

Ditt svar