MVA brukt anleggsmaskin

Om jeg som privatmann kjøper en gravemaskin som selges privat, skal en da betale moms i tillegg? de fleste som selger skriver salgspris +mva, uavhengig om det er private eller firma som annonserer.

Spørsmål fra leif.

Spørsmålet ble stilt den 09-08-2012.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

*Kun* firma som er registrert i merverdiavgiftsregisteret kan kreve inn moms. Dette skal stå klart spesifisert på fakturaen du får fra selger, sammen med bokstavene MVA bak org.nummeret øverst på fakturaen.

Du kan sjekke om et firma er momsregisterert ved å søke på org.nummeret eller firmanavnet på http://www.brreg.no/.

Ditt svar