Mottatt depositum

Skal dette føres i regnskapet?? Når noen har betalt depositum for å leie hos meg, så er det jo i utgangspunktet leietaker sine penger, og leietaker skal også ha rentene på depositumskontoen.. Skal dette inn i regnskapet i det hele tatt?

Spørsmål fra Ståle.

Spørsmålet ble stilt den 08-02-2016.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Arne B

Ja, den føres som en balansepost. Feks konto 1396. Boksføringkontoen er også aktuell for depositum for bombrikker osv. Og det er jo pr definisjon penger du skylder leietaker. (D=1930 bank, K=1396) Har du flere leietakere og du vil holde det ryddig i forhold til de, så kan du opprette flere bokføringskontoer i samme serien, og gi den personnavnet til leietaker osv.

Skal renter utbetales til leietaker når leieforholdet er avsluttet, så kan samme konto benyttes. Hvis det derimot er selskapet ditt som «tjener på rentene» så må det føres mot feks 8059 Annen renteinntekt.

Er det privatutleie, som ikke faller inn under «næringsvirksomhet», så er det ingen krav om føring av slike bilag naturligvis.

Ditt svar