Mot hvilken konto fører jeg forsinkelsesrenter

Titelen sier vel det meste – jeg skal føre en rentenota fra en leverandør (gjelder for sent betalte fakturaer).

Hvilken konto skal det føres mot?

Spørsmål fra Anne.

Spørsmålet ble stilt den 11-05-2012.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Renter på rentenota føres på konto 8150 rentekostnad.

Ditt svar