Momssats uteservering (restaurant)

Hva er momssatsen for uteservering i restaurantbransjen?

Spørsmål fra Maggi.

Spørsmålet ble stilt den 03-09-2013.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Svein

Satsen er 25%.

Ditt svar